ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ÇALIŞMA KOŞULLARI

ÇALIŞMA KOŞULLARI


Günlük, aylık ve yıllık çalışma sürelerinin girilebildiği, personel çalışma şeklinin ve mesai hesaplama yönteminin tutulduğu program bölümüdür.

Yeni Çalışma Koşulu tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Çalışma Koşulları çift tıklanarak Çalışma Koşulları listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Çalışma Koşulu ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Çalışma Koşulunu artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Günlük Çalışma Saati: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin günlük çalışma sürelerinin girildiği bölümdür.

Haftalık Çalışma Günü: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin haftalık çalışma günlerinin girildiği bölümdür.

Aylık Çalışma Saati: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin aylık çalışma sürelerin girildiği bölümdür.

Aylık Saat Hesaplama: Gün Üzerinden, Çalışılan Limiti Geçmesin ve Toplamı Limit Geçmesin seçeneklerinden oluşmaktadır. 

  1. Gün Üzerinden : Eğer Aylık Saat Hesaplaması Gün Üzerinden seçeneği işaretli ise 'Geldiği Gün * Günlük Çalışma Saati' üzerinden hesaplaması yapılmaktadır.
  2. Çalışılan Limiti Geçmesin: Günlük Çalışma Saatine göre 'Günlük Çalışma Saati * Gün' şeklinde hesaplaması yapılmaktadır. Haftalık çalışma günü değiştirildiğinde ise eğer takvim tanımlı ise takvimdekini baz almaktadır.
  3. Toplam Limiti Geçmesin: Girilmiş olan aylık çalışma saati baz alınır. Hesaplamada hafta tatili için 'Saat/Gün' olarak tam hesaplar fakat Normal Mesai için girilmiş olan Aylık Çalışma Saatine tamamlar, Aylık Çalışma Saatini getirir.

Çalışma Şekli: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin çalışma şeklinin seçildiği bölümdür. Sürekli, Yarı Zamanlı ve Esnek Zamanlı seçeneklerinden seçim yapılmalıdır.

Mesai Hesaplama: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin mesai hesaplama şekli Aylık ya da Haftalık olarak ilgili bölümden seçilmektedir.

Günlük Çalışma Bilgileri: Yoksa Takvim, Sadece Takvim, Sadece Günlük seçeneklerinden oluşmaktadır. Yoksa takvim seçiminde günlük çalışma bilgileri girilmediği durumda takvimde tanımlı çalışma bilgilerine göre mesai hesaplanmaktadır. Günlük çalışma bilgisi girilmiş olsa bile sadece takvimde girilen bilgiler ile mesai saatleri hesaplanmaktadır. Sadece günlük seçiminde ise sadece günlük çalışma bilgilerinde girilen bilgiler ile mesai saati hesaplanmaktadır.

Kıst Gün Hesabı: İlk defa işe başlarken işe başlama tarihinden yılın sonuna kadar olan süre bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye uygulamada kıst hesap dönemi adı verilmektedir.

Ödeme Zamanı:

Günlük Mesai Çarpanı: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin bordro hesabında kullanılacak günlük mesai çarpanın girildiği bölümdür.

Fazla Sürelerle Çalışma Çarpanı: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin bordro hesabında kullanılacak fazla çalışma sürelerinin hesaplanmasında çarpanın girildiği bölümdür

Fazla Çalışma Mesai Çarpanı: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin bordro hesabında kullanılacak fazla mesai sürelerinin hesaplanmasındaki çarpanın girildiği bölümdür.

Hafta Tatili Mesai Çarpanı: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin bordro hesabında kullanılacak hafta tatili çalışma sürelerinin hesaplanmasındaki çarpanın girildiği bölümdür.

Resmi Tatil Mesai Çarpanı: İlgili çalışma koşuluna bağlı olan personelin bordro hesabında kullanılacak resmi tatil çalışma sürelerinin hesaplamasındaki çarpanın girildiği bölümdür.

Fazla Çalışma Başlangıcı: İlk defa işe başlarken işe başlama tarihinden yılın sonuna kadar olan süre bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye uygulamada kıst hesap dönemi adı verilmektedir.

Mesai Saat Ücreti:

Engelli İndirimi Hesabı: