ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İZİN SINIFLARI

İZİN SINIFLARI


Personellerin izin hakedişlerinin hesaplanması ve bu hakedişlere istinaden personellerin izin kullanımı İnsan Kaynakları modülü altından kayıt ve takip edilmektedir. İzin Yönetiminin kullanılabilmesi için öncelikli olarak İzin Tanımlarının yapılması gerekmektedir. Orkestra sisteminde İzin Sınıfları, İzin Tanımları ve İzin Hakediş Tanımları olmak üzere üç tanım bölümü bulunmaktadır. Personellerin izin hakedişleri, İzin Hakediş Kayıtları ile İzin Kullanımları ise İzin İşlemleri ile kayıt altına alınmaktadır.

Yeni İzin Sınıf tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden İzin Sınıfları çift tıklanarak İzin Sınıfları listesine erişilir. Yeni bir kayıt yapmak için Yeni seçimi yapılır.

Resim 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: İzin Sınıfı ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir İzin Sınıfı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Puantaj Durumu: İzin sınıfı kaydının personel bordrosuna etkisi bu bölümden seçilmektedir. Ücretli İzin, Ücretsiz İzin ve Yoksay seçeneklerinden birisi seçilmelidir. Ücretli İzin seçiminde Personel Bordrosu Ücretli izin satırına durumu "Gerçekleşti" olan izin işlemindeki miktarlar aktarılmaktadır.

Çalışma Süresi: İzin hakediş süresini etkileyecek izin tanımları için Hayır, İzin hakediş süresini etkilemeyecek izin tanımları için Evet seçimi yapılmalıdır. Örneğin rapor izni ve ücretisiz izin sürelerinin izin hakediş süresini ötelemesi gereken durumlarda HAYIR seçimi yapılmalıdır. 

Çalışma Takvimi: İzin Sınıfı ile çalışma takvimini ilişkilendirmek için kullanılmaktadır.

Tatil Günleri: İzin miktarı hesaplanırken tatil günlerinin izin miktarına etkisi bu parametre ile belirlenmektedir. 

İzin Hakkı: Devredilebilir ve Devredilemez seçeneklerinden oluşmaktadır.

İzin Toplamı Kontrolü: Yapma, Uyarı Ver, Hata Ver seçeneklerinden oluşmaktadır. İlgili tanım ile izin kaydı oluşturulduğu zaman personel izin hakkının aştığı durumlarda sisteminin kullanıcıya uyarı vermesi, hata vermesi ya da izin hakkı aşımını yok saymak için ilgili seçim yapılmalıdır.

Gün Hesaplama Seçenekleri

Haftasonu: Haftasonu tatillerinin izin kullanımında miktar olarak sayılıp, sayılmayacağını belirler.

Takvim Tatilleri: Çalışma Takvimi kullanılması durumunda, takvim tatillerinin sayılıp sayılmayacağı bu alandan belirlenir.

Tam Hafta İzin: Tam hafta izin kullanımında izin hesabının kaç gün üzerinden yapılacağı belirlenir.

Cuma Günü İzin: 1 Gün, 2 Gün, Perşembe + Cuma=2, Cuma + Pazartesi=3, Cuma + Pazartesi=4 seçeneklerinden oluşmaktadır. Cuma günü izin alındığı durumda sistemin izin miktarını nasıl hesaplayacağı bu alandan belirlenmektedir.

Pazartesi Günü İzin: 1 Gün ve 2 Gün seçeneklerinden oluşmaktadır. Pazartesi günü izin alındığında sistemin izin miktarını nasıl hesaplayacağı bu alandan belirlenmektedir.