ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

MESLEK KODU


Personel Bordroları ile SGK ya bildirilmesi gereken Meslek Kodlarının tanımlandığı program bölümüdür.

Yeni Meslek Kodu tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Meslek Kodu çift tıklanarak Meslek Kodu listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: SGK’ ya bildirilmesi gereken Meslek Kodları bu alana tanımlanmaktadır. Örneğin Sekreter olarak çalışan bir personel için girilmesi gereken kod 4120.02 formatında zorunlu bir alandır.

Açıklama: SGK’ ya bildirilecek Meslek Kodu’ na dair açıklamanın girileceği bölümdür.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Meslek Kodu artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

İşkur Meslek Kodu: İlgili Meslek Kodu’ na dair İşkur Meslek Kodu’ nun kayıt edildiği bölümdür.

 Orkestra İçin XML Dosyası İndirMeslek Kodlarını Göster