ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

PERSONEL ÜCRET GRUPLARI

PERSONEL ÜCRET GRUPLARI


Belli özelliklerdeki ücret gruplarına dahil personellerin, ücretlerinin kayıt edildiği program bölümüdür.

Yeni Personel Ücret Grubu tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Personel Ücret Grubu çift tıklanarak Personel Ücret Grubu listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Personel Ücret Grubu ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Personel Ücret Grubu artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Kurum: Personel Ücret Grubunun kullanılacağı Kurum seçimin yapıldığı bölümdür.

Başlangıç Tarihi: Personel Ücret Grubunun hangi tarih itibari ile geçerli olacağının seçildiği zorunlu alandır.

Ücret Türü: Personel Ücret Grubunu Aylık, Günlük ya da Saatlik seçimlerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Ücret Hesabı: Personel Ücret Grubunun hesaplama şeklinin seçildiği bölümdür. Brüt, Net – AGİ Dahil, Net – AGİ Hariç seçiminden ilgili seçim yapılmalıdır.

BES Nete Dahil: Zorunlu BES sistemine kayıtlı olan personellerin BES kesintilerinin nasıl yapılacağının seçildiği bölümdür. Evet ya da Hayır seçimlerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Ücret Tutarı: Yukarıda verilen diğer alanlar ile hesaplanacak ücret tutarının girildiği bölümdür.

Notlar: Personel Ücret Grubu tanımının detaylı açıklamasının girilebileceği bölümdür.

Eklentiler

Personel Ücret Grubu kayıt edildiğinde Eklentiler sekmesi oluşmaktadır. Eklentiler sekmesinde Personel Ücret Grubu Tarihçesi listelenmektedir. Ücret grubundaki hesaplama alanları belli dönemlerde değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda Eklentiler sekmesinden güncel tutar ve hesaplama bilgilerinin girileceği tanım eklenmelidir.

Şekil 2