ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

KANUN PARAMETRELERİ

KANUN PARAMETRELERİ


SGK kanun parametre tanımlarının yapıldığı program bölümüdür.

Yeni Kanun Parametresi tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Kanun Parametreleri çift tıklanarak Kanun Parametreleri listesine erişilir.

Şekil 1

Adı/Açıklaması: SGK Kanun Parametresinin tanımı bu alana girilmektedir.

Parametre Türü: SGK Kanun Parametresinin tanımı bu alana girilmektedir. Parametre türü SGK Hesaplama Öğesi ve İşsizlik Sigortası olmak üzere iki tanedir.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Kanun Parametresi artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.