ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İŞTEN AYRILMA SEBEPLERİ

İŞTEN AYRILMA SEBEPLERİ


SGK’ ya gönderilecek işten ayrılma bildirgelerinde personelin işten ayrılma sebeplerinin tanımlandığı program bölümüdür.

Yeni İşten Ayrılma Sebebi tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden İşten Ayrılma Sebepleri çift tıklanarak İşten Ayrılma Sebepleri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: İşten ayrılma sebebi açıklaması bu alana tanımlanmaktadır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir İşten Ayrılma sebebi kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

SGK Kodu: SGK bildirgesinde gönderilecek işten ayrılma sebebi bu alana girilecektir.

SGK Açıklaması: SGK bildirgesinde gönderilecek işten ayrılma sebebi açıklaması bu alana girilecektir.

İşkur Kodu: İşkur işten ayrılma sebebi kodu bu alana girilecekti.

İşkur Açıklaması: İşkur işten ayrılma sebebi açıklaması bu alana girilecektir.

İhbar Tazminatı: İşten ayrılma durumunda personele ihbar tazminatı ödenip ödenmeyeceği bu alanda belirlenmektedir.

Kıdem Tazminatı: İşten ayrılma durumunda personele kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği bu alanda belirlenmektedir.

İşsizlik Ödeneği: İşten ayrılma durumunda personele işsizlik ödeneği bağlanıp bağlanmayacağı bu alanda belirlenmektedir.

Orkestra İçin XML Dosyası İndirListe Halinde Göster