ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SGK EKSİK GÜN SEBEPLERİ

SGK EKSİK GÜN SEBEPLERİ


SGK’ ya gönderilecek bildirgelerde personellerin 30 gün altında çalıştırıldığı durumlarda SGK’ ya bildirilmesi gereken eksik gün sebeplerinin tanımlandığı program bölümüdür.

Yeni SGK Eksik Gün Sebebi tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden SGK Eksik Gün Sebepleri çift tıklanarak SGK Eksik Gün Sebepleri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Eksik gün sebebinin SGK ya bildirilmesi gereken kodu bu alana tanımlanacaktır.

Açıklama: Eksik gün sebebi açıklaması bu alana tanımlanmaktadır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Eksik Gün sebebi kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Orkestra İçin XML Dosyası İndirSGK Eksik Gün Sebepleri