ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

2022 YILI TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET GÜNCELLEMESİ ve BORDRO MEVZUAT TANIMLARI

1- PERSONEL İŞE GİRİŞ KAYDI

07/2022 Temmuz ayında yapılan güncellemelere istinaden değişen İstisna Tutarlarından dolayı personel işe giriş kartında GV İstisna Ayı alanı artık kullanılmayacaktır.

GV İstisnası Kullanılan Aylar seçeneği eklenmiştir. Bu geliştirme ile birlikte istisna hesaplanmasında giriş kartında olması gereken en önemli bilgi GV Matrahı Tutarı'dır.

Aşağıda bulunan örnek görselde personel Haziran ayında işe girmiş ve daha önce sadece Şubat ayında çalışmıştır ve kümülatifi de girilmiştir.

Şekil 1-Giriş Kartı GV Matrah Tutarı

Şekil 2-GV İstisnası Kullanılan Aylar

Personel kurumda işe başladığında istisnanın kullanılan aylar da göz önünde bulundurularak mevzuata göre hesaplanabilmesi için kümülatifinin girilmesi gerekmektedir.

 2- MEVZUAT HESAPLAMA PARAMETRELERİNİN GÜNCELLENMESİ

01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, yeni asgari ücret parametreleri ve hesaplamaları değişmiştir.

Orkestra içerisinde IK Tanımları nesnesi altında yer alan Bordro Mevzuat Tanımlamalarında 07/2022 tarihinden itibaren oluşturulacak bordrolar için yenilikler yapılmıştır.

Yeni Bordro Mevzuat Tanımını yüklemek için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımlarına çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Bordro Mevzuat Tanımları çift tıklanarak Bordro Mevzuat Tanımları listesine erişilir.

Yeni parametreleri yüklemek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Bordro Mevzuat Tanımları listesinde bulunan daha önce eklenmiş parametre kopyalanır, geçerlilik tarihi 01.07.2022 olarak değiştirilir, kayıt edilir. Daha sonra Mavi Çark altında bulunan Orkestra Sisteminden İndir seçeneği seçilir. Bu işlem yeni parametre içerisinde güncellenecek alanları günceller.

Şekil 3-Parametre Kopyalama
Şekil 4-Sunucudan Yükleme İşlemi
Şekil 5-Genel Tanımlar
Şekil 6-Kıdem/İhbar

3- PERSONEL ÜCRET BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Değişen asgari ücret tutarlarına istinaden Orkestra içerisinde de asgari ücret alan veya temmuz ayından itibaren ücret bilgisi değişen personellerin Personel Listesi-IK Bilgileri ekranından Geçerlilik Tarihi:01.07.2022 olacak şekilde güncel ücret bilgileri girilerek, kayıt edilir.

Şekil 7-Geçerlilik Tarihi ve Ücret Tutarının Güncellenmesi

Ücret sınıfı kullanımı da bu işlem için uygundur. Ücret sınıfı kullanan kullanıcıların ücret sınıfı tanımında bulunan Geçerlilik Tarihini ve ücret sınıfı içindeki tutar bilgisini değiştirmesi yeterli olacaktır.

Şekil 8-Geçerlilik Tarihi ve Ücret Sınıfının Güncellenmesi

 

4- ÖRNEK BORDRO HESAPLAMALARI

Bu bölüm yeni parametreler ile birlikte temmuz ayı örnek bordro hesaplamaları ve istisna tutarlarını içermektedir.

Hesaplamalar yapılırken Haziran ayı Asgari Ücret Devreden Gelir Vergisi Matrahı tutarı olan 25.520,4 üzerinden devam etmektedir.

Asgari ücret alan ve asgari ücret fazlası alan 4A’lı bir personel ait ücret hesaplamaları aşağıdaki gibidir.

1- Asgari ücret alan personelde muafiyet uygulandığından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplaması yapılmaz.

Şekil 9-Asgari Ücret Örnek Bordro

2- Net Asgari ücret fazlası alan personelde muafiyet tutarı kadar düşülerek Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanır. Hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Şekil 10-Asgari Ücret Fazlası Örnek Bordro

Brüt Ücret = 17.187,86

Asgari Brüt Ücret = 6.471,00

SGK Kesintisi: 6.471,00*0,14 = 2.406,30

İşsizlik Sigortası: 6.471,00*0,01 = 171,88

Asgari Ücrete Kadar Hesaplanan Damga Vergisi: (6.471,00* 7,59) / 1000 = 49,11

Personel Brüt Ücret Hesaplanan Damga Vergisi: (17.187,86* 7,59) / 1000 = 130,46

Kesinti Yapılacak Damga Vergisi Tutarı: 130,46 - 49,11 = 81,34

Gelir Vergisi Matrahı Hesabı: 17.187,86 - 2.406,30 - 171,88 = 14.609,68

Örnek Bordroda bulunan personel dilime girdiği için Gelir Vergisi hesabı dilim üzerinden yapılacaktır.

27’lik Dilim Hesaplanan Matrahı ve Dilim Hesaplaması: 13.306,53*0,27 = 3.592,76

20’lik Dilim Hesaplanan Matrah ve Dilim Hesaplaması: 1303,15*0,20 =260,63

Temmuz İstisna Tutarı: 825,05

Kesinti Yapılacak Gelir Vergisi Tutarı: 3.592,76+260,63-825,05=3.028,34

Net Tutar: 17.187,86-2.406,30-171,88-81,34-3.028,34 = 11.500,00

3- Brüt Asgari ücret fazlası alan personele ait bordro ise örnekteki gibidir. Bu durumda istisna tutarından kaynaklı olarak personelin neti 8 ve 9. ay puantaj dönemlerinde değişiklik gösterebilir. Örnek bordro hesaplaması aşağıdaki gibidir.

07/2022 Hesaplama Örneği:

Şekil 11-Brüt Asgari Ücret Fazlası Örnek Bordro-Temmuz

Brüt Ücret: 12.000

Asgari Brüt Ücret: 6.471,00

SGK Kesintisi: 12.000*0,14 = 1.680,00

İşsizlik Sigortası: 12.000*0,01 = 120,00

Kesinti Yapılacak Damga Vergisi Tutarı: (12.000-6.471,00)*0,00759 = 41,97

Gelir Vergisi Matrahı: 10.200,00

Örnek Bordroda bulunan personel dilime girdiği için Gelir Vergisi hesabı dilim üzerinden yapılacaktır.

27’lik Dilim Hesaplaması: 1.400,00*0,27 = 378,00

20’lik Dilim Hesaplaması: 8.800,00*0,20 =1.760,00

Temmuz İstisna Tutarı: 825,05

Kesinti Yapılacak Gelir Vergisi Tutarı: 378,00+1.760,00-825,00 = 1.312,95

Net Tutar: 12.000,00- 1.680,00- 120,00- 41,97- 1.312,95 = 8.845,08

 

08/2022 Hesaplama Örneği:

Şekil 12-Brüt Asgari Ücret Fazlası Örnek Bordro-Ağustos

Brüt Ücret: 12.000

Asgari Brüt Ücret: 6.471,00

SGK Kesintisi: 12.000*0,14 = 1.680,00

İşsizlik Sigortası: 12.000*0,01 = 120,00

Kesinti Yapılacak Damga Vergisi Tutarı: (12.000-6.471,00)*0,00759 = 41,97

Gelir Vergisi Matrahı: 10.200,00

27’lik Dilim Hesaplaması: 10.200,00*0,27 = 2.754,00

Ağustos İstisna Tutarı: 1.051,11

Kesinti Yapılacak Gelir Vergisi Tutarı: 2.754,00-1.051,11= 1.702,89

Net Tutar: 12.000,00- 1.680,00- 120,00- 41,97- 1.702,89 = 8.455,14

 

09/2022 Hesaplama Örneği:

Şekil 13-Brüt Asgari Ücret Fazlası Örnek Bordro-Eylül

Brüt Ücret: 12.000

Asgari Brüt Ücret: 6.471,00

SGK Kesintisi: 12.000*0,14 = 1.680,00

İşsizlik Sigortası: 12.000*0,01 = 120,00

Kesinti Yapılacak Damga Vergisi Tutarı: (12.000-6.471,00)*0,00759 = 41,97

Gelir Vergisi Matrahı: 10.200,00

27’lik Dilim Hesaplaması: 10.200,00*0,27 = 2.754,00

Eylül İstisna Tutarı: 1.100,07

Kesinti Yapılacak Gelir Vergisi Tutarı: 2.754,00-1.100,07= 1.653,93

Net Tutar: 12.000,00- 1.680,00- 120,00- 41,97- 1.653,93= 8.504,10