ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

BES HİZMET SAĞLAYICILARI

BES HİZMET SAĞLAYICILARI


Zorunlu BES sistemine kayıtlı olan firmalar bir ve ya birden fazla Bireysel Emeklilik şirketi ile çalışabilmektedir. Bu durumda her bir sağlayıcı bu bölüm altından sisteme kayıt edilecektir.

Yeni bir Personel Avansı kaydı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden BES Hizmet Sağlayıcıları tıklanarak, BES Hizmet Sağlayıcıları listesinde yeni seçimi yapılır.

Resim 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: BES Hizmet Sağlayıcı ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir BES Hizmet Sağlayıcı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Genel

Dosya Biçimi: Varsayılan olarak gelmektedir.

İlgili Cari: Her bir sigorta şirketi için Cari Hesap tanımlarından bir cari tanımlamak gerekmektedir. Tanımlanan cari hesap seçimi bu alana yapılmalıdır.

BES Hedef Hesabı: BES hizmet sağlayıcıya ait banka hesabı bu alana seçilecektir.

Ödeme Banka Hesabı: BES kesintilerinin gönderileceği banka hesabı bu alana seçilecektir.