ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İK ROL/HESAP BAĞLANTILARI

IK ROL/HESAP BAĞLANTILARI


Personel bordroları oluştuktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Personel Hesaplarına otomatik olarak tahakkuk fişlerinin oluşabilmesi için İK Rol/Hesap Bağlantılarının yapılması gerekmektedir.

Yeni bir İK Rol/Hesap Bağlantı kaydı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden İK Rol/Hesap Bağlantıları tıklanarak, İK Rol/Hesap Bağlantıları listesinde yeni seçimi yapılır.

Resim 1

İşlem Rolü: Tahakkuk, Sosyal Sigorta ve Vergi Dairesi seçeneklerinden oluşmaktadır.Tahakkuk hesabı için işlem rolü tahakkuk, Sosyal Sigorta hesabı için işlem rolü Sosyal Sigorta ve Vergi Dairesi hesabı için işlem rolü Vergi Dairesi seçilmelidir.

İşyeri: Personel tahakkukları işyeri bazlı yapıldığı durumlarda her işyeri için tanımlar yapılmalı ve ilgili işyerleri tanımlarda seçilmelidir.

İşlem Hesabı: İlgili tahakkuk hesabının carisi bu alana seçilmelidir.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir İK Rol/Hesap Bağlantısı tanımı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.