ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ÇALIŞMA ZAMANI KATEGORİLERİ

ÇALIŞMA ZAMANI KATEGORİLERİ


Çalışma zamanlarını kategorilere ayırmak için kullanılan program bölümüdür.

Yeni Çalışma Zamanı Kategori tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Çalışma Zamanı Kategorileri çift tıklanarak Çalışma Zamanı Kategorileri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Çalışan bordro rolü açıklaması bu alana tanımlanmaktadır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Çalışma Zamanı Kategorisi artık kullanılmayacak ise kaydın durumu kullanım dışı yapılmalıdır.