ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

BORDRO MUHASEBE BAĞLANTILARI

BORDRO MUHASEBE BAĞLANTILARI


Orkestra sisteminde oluşturulan personel puantajlarının dönemsel olarak muhasebeleştirilebilmesi için; Personel kartında, Muh. Hesapları sekmesinde, Maaş Hesabı muhasebe kodu seçilmeli ve Bordro Muhasebe Bağlantılarının tanımlanması gerekmektedir.

Bordro Muhasebe Bağlantılarını tanımlamak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Bordro Muhasebe Bağlantıları’ na çift tıklanarak, Bordro Muhasebe Bağlantıları listesinde Yeni seçimi yapılır.

Resim 1

Dönem: Muhasebe bağlantı tanımı dönemsel olarak yapılacak ise Dönem seçimi yapılmalıdır. Tanım Hesap Planı bazında yapılacak ise Hesap Planı seçimi yapılmalıdır. Dönem ya da Hesap Planı seçimlerinden sadece biri seçilebilmektedir.

Hesap Planı: Muhasebe bağlantı tanımı Hesap Planı bazında yapılacak ise Hesap Planı seçimi yapılmalıdır. Tanım dönemsel bazda yapılacak ise Dönem seçimi yapılmalıdır. Dönem ya da Hesap Planı seçimlerinden sadece biri seçilebilmektedir.

Hesap: Öğe rolünde yapılan seçim hangi muhasebe hesabına yansıtılacak ise ilgili hesap bu alana seçilmelidir.

Açıklama: Bordro Muhasebe Bağlantısına dair açıklama bu alana tanımlanmaktadır.

Kayıt Durumu: Kullanımda, Kullanım Dışı ve Bloke Edilmiş seçeneklerinden oluşmaktadır. Tanım kullanımda ise Kullanımda, daha önceden tanımlanan bir tanım artık kullanılmayacak ise Kullanım Dışı ve tanım bloke edilecek ise Bloke Edilmiş seçimi yapılmalıdır.  

İşlem Türü: Ay İçi Avans, İleri Dönem Avansı ve İş/Seyahat Avansı seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Tercih Ağırlığı: Yapılan tanımlamaların hangi sırada çalışacağı bu alanda verilen değere göre belirlenmektedir. Tercih ağırlığı yüksek olan tanımlar önce çalışmaktadır. Şayet tanımların standart sırasında çalışması isteniyorsa herhangi bir seçim yapılmasına gerek yoktur.

Filtre Aralığı: Tanım kaydedildiğinde verilen filtre değerlerine göre filtre aralığı otomatik hesaplanmakta ve düzenlemeye karşı kapatılmaktadır. Standart filtre aralığı dışında bir değer verilmek isteniyor ise Tercih Aralığı kullanılmalıdır.

Filtreler

Burada yapılan seçimlere göre muhasebe kod bağlantıları özelleştirilmektedir. Filtrelerde herhangi bir seçim yapılmaz ise oluşan tüm puantajlar Hesap alanında verilen tek bir hesaba yansıyacaktır. Filtrelerde seçim yapıldığı durumda filtre seçimi yapılan tanım baskın özellikte olacaktır.

Çalışan: Tek bir çalışan için bordro muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili çalışan seçimi yapılmalıdır.

SGK Grubu: SGK Grubu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili SGK Grubu seçimi yapılmalıdır.

SGK Kanunu: SGK Kanunu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili SGK Kanunu seçimi yapılmalıdır.

Bölüm: Organizasyonel Birim bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Organizasyonel Birim seçimi yapılmalıdır.

Ücret Grubu: Personel Ücret Grubu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Personel Ücret Grubu seçimi yapılmalıdır.

Bordro Rolü: Bordro Rolü bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Bordro Rolü seçimi yapılmalıdır.

Hesaplama Tanımı: Kurum/İşyeriBordroHesaplama Tanımları bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımı seçilmelidir.

İşyeri: İşyeri bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili İşyeri seçimi yapılmalıdır.

SGK Belge Türü: SGK Belge Türleri bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili SGK Belge Türü seçimi yapılmalıdır.

ÇSGB İş Kolu: ÇSGB İş Kolu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili ÇSGB İş Kolu seçimi yapılmalıdır.

Kadro/Pozisyon: Personel Pozisyonları bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Personel Pozisyonu seçimi yapılmalıdır.

Çalışma Koşulu: Çalışma Koşulu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Çalışma Koşulu seçimi yapılmalıdır.

Meslek: Meslek Kodu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili Meslek Kodu seçimi yapılmalıdır.

Sicil Kodu: Personel sicil kodu bazında muhasebe bağlantısı tanımlanacak ise bu alandan ilgili sicil kodu girilmelidir. Bu alanda Sicil Kodu X ile başlayanlar da seçilebilmektedir. Bunun için alan X* olarak tanımlanmalıdır.

Öğe Rolü: Bu alanda puantaj hesaplarında oluşan her bir öğe listelenmektedir. Resim 1’ de öğe rolü Brüt Maaş (Borç) seçilmiştir. Bu tanım Brüt Maaş’ ın hangi muhasebe koduna borç olarak yansıtılacağının belirlendiği tanımdır.

Hesap Çözümleme: Kuraldan, Sicil Kodu, TC Kimlik No seçimlerinden oluşmaktadır. Kuraldan seçiminde Filtrelerde yapılan seçime göre; Sicil Kodu seçiminde, Sicil Kodu alanında girilen değere göre tanım çalışmaktadır.

Yapılan tanımlar sonrasında bordro muhasebe hesap kodu kontrolleri; personel bordrosu üzerinde Muhasebe Hesaplarını Çözümle ile yapılabilmektedir.

Resim 2
Resim 3