ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

PUANTAJ DÖNEM TÜRLERİ

Puantaj Dönem Türleri

Puantaj Dönemlerine ait türlerin tanımlandığı program bölümüdür.

Yeni Puantaj Dönem Türü tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Puantaj Dönem Türleri çift tıklanarak Puantaj Dönem Türleri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Puantaj Dönem türü açıklaması bu alana tanımlanmaktadır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Puantaj Dönem Türü kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Tahakkuk Günü: Puantaj döneminde kullanılacak tahakkuk günü bu alana tanılanmaktadır.