ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - İndirilecek KDV Listesi

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataVatDeduction
HASH DEĞERİ : -10266651370965100L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLedgerGlFormDataVatDeduction
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA