ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Tetikleyici

SORGU TABLOSU : ProcessTriggerDefinition
HASH DEĞERİ : 2637961022471870000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPProcessTriggerDefinition
VERİ SINIFI : ProcessTriggerDefinition
TABLO : JBPM5_PROCTRIGGER