ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Basılı Gönderim

SORGU TABLOSU : PostingBatchPrint
HASH DEĞERİ : 8112097082684540000L
SINIF : com.gtech.bs.wps.ServerWPPostingBatchPrint
VERİ SINIFI : PostingBatch
TABLO : C_NPOSTBATCH