ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşten Ayrılma Sebebi

SORGU TABLOSU : HrTerminationCode
HASH DEĞERİ : -6707141736040540000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrTerminationCode
VERİ SINIFI : HrTerminationCode
TABLO : HR_TERMINATIONCODE