ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambardaki Lot Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemFacilityLotTotal
HASH DEĞERİ : -2162265415627360000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemFacilityLotTotal
VERİ SINIFI : StockItemFacilityLotTotal
TABLO : I_CONTAINERFACLOTOTAL