ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Muhasebe Bağlantısı

SORGU TABLOSU : PrPayrollAccPlanBind
HASH DEĞERİ : -762205850580249000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollAccPlanBind
VERİ SINIFI : PrPayrollAccPlanBind
TABLO : HR_PRACCPLAN