ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ruhsat Faaliyet Kategorisi

SORGU TABLOSU : MedLicActivityCategory
HASH DEĞERİ : 3132034389183660000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPMedLicActivityCategory
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT