ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Belge Alt Türü

SORGU TABLOSU : HrPersonnelIdSubType
HASH DEĞERİ : 5828605554364920000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelIdSubType
VERİ SINIFI : HrPersonnelIdSubType
TABLO : HR_IDSUBTYPE