ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Doktor Ziyareti

SORGU TABLOSU : WorkReportDoctor
HASH DEĞERİ : -1461168785284300000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkReportDoctor
VERİ SINIFI : WorkReportDoctor
TABLO : P_WORKREPDOC