ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kayıt Özellik Değeri

SORGU TABLOSU : DbEntityFeatureValue
HASH DEĞERİ : -4615617910872410000L
SINIF : com.gtech.workbench.features.wp.WPDbEntityFeatureValue
VERİ SINIFI : DbEntityFeatureValue
TABLO : G_FEATUREVAL