ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fazla Mesai Türü

SORGU TABLOSU : PrPayrollExtraWorkType
HASH DEĞERİ : 1614334221223750000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollExtraWorkType
VERİ SINIFI : PrPayrollExtraWorkType
TABLO : HR_PREXTRAWORKTYPE