ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kontrol Değerlendirmesi

SORGU TABLOSU : QualityControlValueSet
HASH DEĞERİ : -6717819565164010000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPQualityControlValueSet
VERİ SINIFI : QualityControlValueSet
TABLO : I_QCVALUESET