ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Grubu

SORGU TABLOSU : GenCodeFinPartyGroup
HASH DEĞERİ : 3051315854365130000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPGenCodeFinPartyGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE