ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yasal Kurum Bordro Parametreleri

SORGU TABLOSU : PrLegalEntityParameters
HASH DEĞERİ : 8956850203142280000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrLegalEntityParameters
VERİ SINIFI : PrLegalEntityParameters
TABLO : HR_PRENTITYPARAMS