ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zeytin İşlem Fişi

SORGU TABLOSU : OliveProcessVoucher
HASH DEĞERİ : -7803039591265940000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wp.WPOliveProcessVoucher
VERİ SINIFI : OliveProcessVoucher
TABLO : XOL_PROCCESSVOUCHER