ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dağıtım Listesi Satırı

SORGU TABLOSU : DistributionListEntry
HASH DEĞERİ : 5442758000545220000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPDistributionListEntry
VERİ SINIFI : DistributionListEntry
TABLO : C_DISTLISTENTRY