ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Evrak İşlem Adımı

SORGU TABLOSU : EbysDocumentTrace
HASH DEĞERİ : 8094534863060920000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysDocumentTrace
VERİ SINIFI : EbysDocumentTrace
TABLO : DMS_DOCUMENTTRACE