ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal İşlem Rapor Grubu

SORGU TABLOSU : FinReportingGroup
HASH DEĞERİ : 7752338808471910000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinReportingGroup
VERİ SINIFI : FinReportingGroup
TABLO : F_FINREPORTGROUP