ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Birim Y. Dil Başlık Bilgisi

SORGU TABLOSU : EbysContactLangTitle
HASH DEĞERİ : -5555892886716260000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysContactLangTitle
VERİ SINIFI : EbysContactLangTitle
TABLO : DMS_CONTACTLANGTITLE