ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev Kategorisi

SORGU TABLOSU : TaskInstanceCategory
HASH DEĞERİ : 4768750922827260000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskInstanceCategory
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT