ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Müşteri Fiyat Talebi

SORGU TABLOSU : SalesQuoteVoucher
HASH DEĞERİ : -4558366963396650000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPSalesQuoteVoucher
VERİ SINIFI : QuoteVoucher
TABLO : L_QUOTEVOUCHER