ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İçeri Alım Betiği

SORGU TABLOSU : EInvoiceImportScript
HASH DEĞERİ : 7826329267269100000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wps.ServerWPEInvoiceImportScript
VERİ SINIFI : EInvoiceImportScript
TABLO : EF_IMPSCRIPT