ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış İrsaliyesi Satırı

SORGU TABLOSU : ShipmentLineSalesForListing
HASH DEĞERİ : -2572377320762910000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPShipmentLineSalesForListing
VERİ SINIFI : ShipmentLine
TABLO : L_SHIPMENTLINE