ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Devlet Fatura Şablon Satırı

SORGU TABLOSU : EInvoiceAutoNumberLine
HASH DEĞERİ : 6790165364322530000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoiceAutoNumberLine
VERİ SINIFI : EInvoiceAutoNumberLine
TABLO : EF_INVNUMBERLINE