ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ekstre Açıklama İkincil Kuralı

SORGU TABLOSU : FinExtrePartResolveRule
HASH DEĞERİ : 5819344375640300000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinExtrePartResolveRule
VERİ SINIFI : FinExtrePartResolveRule
TABLO : F_EXTRERESRULE2