ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Standart Dosya Planı

SORGU TABLOSU : EbysSdp
HASH DEĞERİ : 6476263975051650000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysSdp
VERİ SINIFI : EbysSdp
TABLO : DMS_SDP