ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Genel Reçete Potansiyeli

SORGU TABLOSU : GenCodePotA
HASH DEĞERİ : 2344852525224480000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodePotA
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE