ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Tanımı

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDefinition
HASH DEĞERİ : -6129086507964480000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.objects.ServerWPLedgerGlFormDefinition
VERİ SINIFI : LedgerGlFormDefinition
TABLO : E_GLFORMDEF