ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Masrafı

SORGU TABLOSU : PurchaseCostForStockItem
HASH DEĞERİ : -3557645541896900000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPPurchaseCostForStockItem
VERİ SINIFI : CostForStockItem
TABLO : L_COST