ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Hesabı Ağacı Dalı

SORGU TABLOSU : LedgerAccountNs
HASH DEĞERİ : -1887598607372190000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerAccountNs
VERİ SINIFI : LedgerAccountNs
TABLO : E_ACCOUNTNS