ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Hesapları Grubu

SORGU TABLOSU : CostAccountFilterGroup
HASH DEĞERİ : 2090384220344890000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPCostAccountFilterGroup
VERİ SINIFI : CostAccountFilterGroup
TABLO : E_CCFILTERGRP