ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Banka Hesabı

SORGU TABLOSU : FinPartyBankAccount
HASH DEĞERİ : -5428136901083110000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyBankAccount
VERİ SINIFI : FinPartyBankAccount
TABLO : F_PARTYBANKACCOUNT