ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordrodan Ödeme Grubu

SORGU TABLOSU : PrPayrollPaymentGroup
HASH DEĞERİ : 2952421545997660000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollPaymentGroup
VERİ SINIFI : PrPayrollPaymentGroup
TABLO : HR_PAYROLLPAYGRP