ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Hesap Günlük Toplamı

SORGU TABLOSU : FinMonetaryItemDateTotal
HASH DEĞERİ : -6239744227271940000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinMonetaryItemDateTotal
VERİ SINIFI : FinMonetaryItemCurrDateTotal
TABLO : F_MONETARYITEMDATETOT