ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kullanıcı Grubu

SORGU TABLOSU : UserGroup
HASH DEĞERİ : -2565418676263040000L
SINIF : com.gtech.workbench.global.WPUserGroup
VERİ SINIFI : UserGroup
TABLO : G_USERGRP