ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sipariş Satırı

SORGU TABLOSU : OrderLine
HASH DEĞERİ : 3966560982516610000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPOrderLine
VERİ SINIFI : OrderLine
TABLO : L_ORDERLINE