ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Seçenek Öğesi

SORGU TABLOSU : ProcessEnumerationEntry
HASH DEĞERİ : 8329745164296260000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPProcessEnumerationEntry
VERİ SINIFI : ProcessEnumerationEntry
TABLO : JBPM5_ENUMENTRY